Przenosimy I i II odział ZUS

Do nowego gmachu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ulicy Lipiec Reymonotwskich 11 należało przewieźć ponad cztery tysiące metrów bieżących akt ubezpieczeniowych. W nowej lokalizacji znajdzie się również archiwum dokumentów. W Łodzi przyjmowanych jest ponad pół miliona klientów rocznie co stanowi największy wskaźnik w całej Polsce.

Tutaj także lekarze orzecznicy i komisje lekarskie będą przyjmować ubezpieczonych z całego województwa.