Podziękowanie za wsparcie idei „Serca dla Serc”

Podziękowanie za wsparcie idei „Serca dla Serc”

Jesteśmy zawsze gotowi do niesienia wsparcia tym najbardziej potrzebującym. Pomogliśmy Fundacji Rozwoju Elektrokardiologii zorganizować Kolację Charytatywną „Serca dla Serc”, dzięki której udało zebrać środki na Aparat do USG serca z głowicą wewnątrz-sercową! Sprzęt ten zostanie dostarczony Kliniki Elektrokardiologii w CKD UM.

Podziękowanie za wsparcie idei „Serca dla Serc”